Zakładki:
RSS
piątek, 23 listopada 2018

Rok 2018 to rok, w którym Polacy obchodzą 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To czas refleksji, zadumy, okazji do pogłębienia swojej wiedzy historycznej, czas wielu uroczystości.

"Antologia niepodległości" to pomysł prezydenckiej pary na literackie świętowanie 100-lecia niepodległości. Teksty o odradzającej się i odrodzonej Polsce polecają prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda

Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości

Czytaj tekst po najechaniu kursorem na tytuł.

 1. Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8 
 2. Anonim, Bogurodzica.
 3. Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… [w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
 4. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej [w:] tegoż, Rytmy abo wiersze polskie.
 5. Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
 6.  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, [fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
 7. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:] Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
 8. Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej [od początku aż po fragment poetycki włącznie].
 9. Anonim, Odważny Polak na marsowym polu [pieśń konfederatów barskich].
 10. Ignacy Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny.
 11. Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
 12. Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 13. Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich (1805).
 14. Aleksander Fredro, Trzy po trzy [od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
 15. Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę.
 16. Adam Mickiewicz, Do matki Polki.
 17. Karol Boromeusz Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r., Warszawa 1830, tu: fragment o nocy belwederskiej, s. 23-32 (wyd. Warszawa 1915), [fragment od słów: „Dzień ten był 29 Listopada 1830 roku…”; do słów: „Dnia 30 Listopada, około godziny 8-ej rano powitaliśmy jutrzenkę oswobodzenia Polski”].
 18. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego; fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
 19. Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
 20. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
 21. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
 22. Zygmunt Krasiński, Psalm miłości [wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
 23. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
 24. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
 25. Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
 26. Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
 27. Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
 28. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Wstęp].
 29. Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie [modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
 30. Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
 31. Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 32. Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
 33. Jan Lechoń, Piłsudski.
 34. Stefan Żeromski, Przedwiośnie [fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego
  do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
 35. Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
 36. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
 37. Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
 38. Czesław Miłosz, W Warszawie.
 39. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979).
 40. Krzysztof Jan Kasprzyk, Postulat 22 [pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
 41. Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku? [fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
 42. Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 43. Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku [rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
 44. Wojciech Wencel, Epigonia [wiersz z tomu pod tym samym tytułem]

20181107_131629

20181107_132621

                                         

                                                                                                                                                                                                 B.Ł.

11:58, klubowiczkigbp
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 28 sierpnia 2017

IMG_20170828_155645

Dziś my - członkinie DKK zrobiłyśmy niespodziankę naszej ulubionej bibliotekarce odchodzącej na emeryturę. Niektóre z nas zaczynały swą intelektualną przygodę z książką właśnie pod okiem Marioli. To ona przyjmowała nas w poczet czytelników...Wielokrotnie z jej inspiracji sięgałyśmy po książki. To ona zachęciła też nasze grono do spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Cóż można powiedzieć czy napisać w takim dniu? Słowa nie oddadzą tego, co chciałybyśmy jej przekazać... 

Dziękujemy naszej Mariolce za wszystko, co od niej przez te wszystkie lata otrzymałyśmy - nie tylko jako klubowiczki, ale przede wszystkim jako czytelniczki konstantynowskiej biblioteki.

Nie powiedziałyśmy jednak "żegnaj", ale: "do zobaczenia na spotkaniach DKK i w innych pięknych okolicznościach przyrody". 

 

20:09, klubowiczkigbp
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 22 lutego 2016

Opowiada historyk dyplomacji dr Janusz Sibora.

Nie wszyscy wiedzą, że słowo "pocztówka" wymyślił sam Henryk Sienkiewicz. Jak przypomniał Sibora, w 1900 roku ukrywający się pod pseudonimem Maria z R. autor Trylogii wygrał konkurs na słowo mające zastąpić raczej niepopularny wówczas rusycyzm „otkrytka". - Na konkurs wpłynęło prawie trzysta propozycji, wśród nich: odsłonka, odwrotka, pisanka, niedyskretna i listówka. Wygrała nasza pocztówka i tak już pozostało - podkreślił Sibora.

Zaznaczył, że przełom XIX i XX wieku, a szczególnie czas I wojny światowej, to złote czasy kartki pocztowej. Należy pamiętać, że była ona wówczas nowoczesnym środkiem komunikacji. Znane nam do dziś - mówił Sibora - tradycyjne symbole Wielkanocy jak pisanki, kurczaki i zajączki, bazie, jaskółki czy baby wielkanocne zdobiły kartoniki kartki pocztowej także w belle epoque.

- Łączenie wątków patriotycznych i religijnych było czymś naturalnym. Na jednej z pocztówek możemy zobaczyć zmartwychwstałego Chrystusa na tle krzyża, a nad nim wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i napis "Królowo Korony Polskiej módl się za nami". Chrystusa otaczają chłopi w sukmanach oaz legioniści Dąbrowskiego. Widać białego orła w locie - opowiadał.

Sibora podkreślił, że kartki pocztowe często zdobiły prace twórców wybitnych: Włodzimierza Tetmajera, Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego, jak również bardziej kameralnych artystów tworzących już z myślą o przeniesieniu swojego dzieła na kartonik pocztówki: Stanisława Tondosa, Adama Semkowicza, Włodzimierza Żelechowskiego czy Bronisławy Rychter-Janowskiej.

Fragmenty art. ze strony http://www.wprost.pl/ar/315049/Pocztowki-zawdzieczamy-Henrykowi-Sienkiewiczowi/

                  

                                                                                                                                              B.Ł.

 

09:50, klubowiczkigbp
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 08 lutego 2016
środa, 03 lutego 2016

W związku z tym, że obecny rok zyskał miano Roku Henryka Sienkiewicza, na kolejnym spotkaniu DKK porozmawiamy o jednej z powieści pisarza. Będzie to "Bez dogmatu". Przyznam, że ostatni raz czytałam to na studiach... pod koniec XX wieku. Postanowiłam jednak wykonać zadaną pracę domową, ponieważ wiem, że każde kolejne czytanie tej samej książki przynosi nowe odczucia i doświadczenia. 

Dlatego wrzucam tu na zachętę taki smaczek:

"...dawno doszedłem do wniosku, że jesteśmy jednym z najbardziej w stosunkach pieniężnych lekkomyślnych i nie szanujących terminu społeczeństw. (...) Podług mnie, pochodzi on (ten objaw - dopisek mój) stanowczo z wyłącznie rolniczego zajęcia narodu. (...) rolnik zaś często musi być nierzetelnym, bo ziemia jest niesłychanie nierzetelna; musi być bezterminowym, bo ziemia jest bezterminowa. Ten jej charakter udziela się i tym, którzy w niej grzebią - wchodzi następnie w skład moralnej istoty całego społeczeństwa i powoli staje się wadą dziedziczną." (pisownia oryginalna - wydanie PIW z 1993 r.)

Przypomniałam sobie, czytając ten fragment, że moja ziemia - może i bezterminowa - jest jednak bardzo rzetelna. Bo czyż mogłabym w to wątpić, widząc, jak nawet w Wigilię daje mi z siebie to, co piękne? Na dowód - poniższa fotografia. 

Z niecierpliwością czekam na spotkanie DKK.

DA

 

20:51, klubowiczkigbp
Link Dodaj komentarz »
piątek, 29 stycznia 2016

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie ogłosiła bardzo ciekawy konkurs czytelniczy. Wielką frajdą dla sympatyków (i nie tylko) twórczości Sienkiewicza będzie ponowna lektura jego dzieł, tym razem lektura bardzo wnikliwa, dzięki której będziemy mieli szansę odkryć wielkie bogactwo i różnorodność postaci występujących w utworach noblisty. To jedno z wyzwań postawionych czytelnikom - detektywom. Drugim zadaniem alternatywnym, równie pasjonującym jest wychwycenie oryginalnych, pełnych pomysłowości, finezji i niespotykanego dziś bogactwa powiedzeń i przysłów staropolskich i nie tylko (w zależności od tego jaki wybierzemy utwór - historyczny czy obyczajowy).

Czytajmy Sienkiewicza i bawmy się wspaniale.

Oto szczegóły:

 

Regulamin
konkursu czytelniczego
poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi

 

W konkursie czytelniczym biorą udział  uczniowie Gimnazjum, młodzież starsza i dorośli.

Konkurs trwa od I  do XI 2016 r. i polega na:

- wypisaniu w układzie alfabetycznym postaci z wybranego utworu Henryka Sienkiewicza

          lub

-wypisaniu oryginalnych powiedzeń i przysłów staropolskich występujących w wybranym utworze Henryka Sienkiewicza.

§ 1

Cele Konkursu

Celem konkursu  jest:

- promowanie literatury polskiej;

- zwrócenie uwagi czytelników na bogactwo języka w utworach noblisty;

- przypomnienie całego dorobku pisarskiego Henryka Sienkiewicza;

- uczczenie roku Henryka Sienkiewicza.

                                                                                                    § 2

Organizator Konkursu.

1. Organizatorem Konkursu Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

2. Partnerem jest Gimnazjum w Konstantynowie.

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto do 10 listopada 2016 r.  dostarczy do biblioteki:

- Spis postaci ułożonych w układzie alfabetycznym występujących w wybranym utworze H Sienkiewicza:
Nazwisko i imię (może być przezwisko jeśli tylko takie występuje) oraz (niekoniecznie) funkcję, jaką pełni w utworze postać;

lub

- wybór oryginalnych powiedzeń i przysłów staropolskich

2. Prace zgłoszone do Konkursu wzbogacą archiwa biblioteki.

3. Informacja o konkursie jest dostępna w bibliotece oraz na blogu DKK Z książką nam do twarzy”.

4. Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja w składzie:

Maria Sawczuk

Dorota Andruszkiewicz

 

 

                                                                                                                                                           B.

 

środa, 13 stycznia 2016

Ur. 5 maja 1846, Wola Okrzejska

Zm. 15 listopada 1916, Vevey, Szwajcaria

 

 Czytajmy: 

           

      

            

            

                       

 

Zapraszamy do biblioteki w Konstantynowie: 

                   ul. Piłsudskiego 4 (GCK I piętro)            

                 poniedziałek, wtorek, środa, piątek  9.00 - 17.00

                                                        czwartek  11.00 - 19.00                                  

 

 

B.Ł.

12:15, klubowiczkigbp
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 13 grudnia 2015

Ostatnia bitwa templariusza – książka autorstwa Arturo Perez – Reverte

Polskie wydanie ukazało się w 2000 roku. Dlaczego dopiero dziś to przeczytałam?
Po takiej lekturze czuję niedosyt i mam wrażenie, że niedługo sięgnę po kolejną pozycję tego autora.  

Intrygująca lektura, która pochłania czytelnika bez reszty.

Uczucia towarzyszące mi podczas czytania: niepewność i chęć odkrywania, dlatego polecam ją wszystkim, którzy pragną odkrywać tajemnice.

edpiątek, 11 grudnia 2015

Bardzo lubię otrzymywać prezenty, ale też uwielbiam sama siebie obdarowywać, szczególnie książkami. Dlatego też niedawno stwierdziłam, że należy mi się prezencik w postaci grubego tomu, wokół którego krążyłam w pewnej księgarni od jakiegoś czasu.

To "Teraz`44. Historie" - książka zawierająca 44 fotografie, a na nich spotykające się dwa światy: współczesny i ten sprzed 71 lat. Jeden z autorów - Marcin Dziedzic, korzystając z dobrodziejstw programów komputerowych, połączył zdjęcia ocalałe z czasów Powstania Warszawskiego i wykonane przez siebie w tych samych miejscach fotografie. Wykonał ogromną pracę, starając się, aby jego kadry były identyczne z tamtymi powstańczymi. Fotografował miejsca, zadbawszy nawet o takie szczegóły, jak pora dnia, wysokość, na jakiej ustawiono aparat w pamiętnym 1944 roku. Na jego fotografiach spotykają się powstańcy z współczesnymi przechodniami warszawskimi, gruzy i barykady z nowoczesnymi samochodami. I - co najbardziej porusza - spotykają się też członkowie rodzin, np. dorosły już dziś wnuk  stoi tuż obok uzbrojonego dziadka, który zatrzymał się na fotografii, jakby chciał przez te 70 lat poczekać na swego potomka. 

Niesamowite i ściskające za serce są też historie, jakie zostały dołączone do zdjęć. Autorem jest Michał Wójcik - historyk i dziennikarz. Niektóre z historii opisują dramat powstańców i ludności cywilnej Warszawy, inne wywołują na twarzy uśmiech, jak choćby opowieść o pewnej "pancernej" zakonnicy, która usiadła na granacie i... nic jej się nie stało, mimo że granat eksplodował. 

Dodam, że zanim powstała książka, fotografie można było oglądać na stronie projektu "Teraz`44". Myślę jednak, że klubowiczki znają wartość słowa pisanego. Dlatego zachęcam: warto przeczytać tę książkę. Powiem więcej: warto ją mieć. 

Zanim jednak kupicie książkę, możecie zajrzeć na stronę, do której link podaję poniżej.

http://www.teraz44.pl/

D.A.

14:25, klubowiczkigbp
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 23 listopada 2015

                                                                                 Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami

          W poniedziałkowe popołudnie w Pałacu hr Platrerów odbyła się promocja VI Rocznika Konstantynowskiego.

W najnowszym tomie w dziale Aktualności znajdziemy informacje o działalności gminy w Konstantynowie, sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej oraz wspomnienia uczestników promocji V Rocznika Konstantynowskiego. W Materiałach do historii regionu przeczytamy m.in. artykuły: o pałacu w Otwocku Wielkim - dr Anny Feliks, o Legionach Polskich - dr Szczepana Kalinowskiego, o akcjach AK w Konstantynowie - Tadeusza Mioduszewskiego, o siostrach Holcer - Teresy Pietrzak, pamiętnik - Macieja Piotrowicza czy kazania - ks. Władysława Proczka. W dziale Twórczość literacka zaprezentowano twórczość Jana Cienkusza, Edwarda Janczuka, Jerzego Rekuckiego i Kajetana Sawczuka. Nie zabrakło również Indeksów nazwisk i miejscowości.

 

                                                                                                                             

 B.Ł.

13:24, klubowiczkigbp
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7